top of page
podpis.jpg

Everyone has their own way.

Maja Gajewska - Modern Artist 

Born in 1982 in Lodz (Poland). Graduated from the Academy of Fine Arts in Wroclaw (2001-2006). Master's degree at the Faculty of Graphic Art (2006). The winner of the silver medal "Lorenzo il Magnifico" in the mixed media category for the work "Polish Women - Polish Swallows" during the 13th Biennale in Florence 2021.


Creates within oil painting, spatial installation, graphics and drawing. Her painting is characterized by the search for new forms, lines and colorful patches. She rejects figurativeness for internal structure and expression. Oil paintings arise from the fusion of colors, shapes and lines. The structure is also very important. The artist has her proven technique. She mainly uses a palette knife, and to complete as well as to make the final touches, the artist uses a soft paintbrush.

According to M. Rothko: "If it is worth doing something once, it is worth repeating it again and again, comprehensively explore it, try it and experience it, so as to force the audience to look at it.", The artist repeatedly returns to the same themes, discovering new aspects in a well-known color and color patch”.

The graphics show a minimalist approach to a form and color. Most of the works present interpersonal relationships in an unpretentious and enigmatic style. In many of them we can find inspiration with shapes observed in nature. A unique line in graphics has been noticed by architectural studios and interior designers.

The artist cooperates with art galleries and artistic portals. Her works also appear on many cultural events, such as ("Forms" Lodz Design Festival,  Art Fresh Festival in Warsaw) or individual exhibitions. She undertakes cooperation with interior designers and architectural studios. Her works can be found in private collections, including in Austria, Belgium, France, Spain, Canada, Sweden, and Great Britain.

MOST IMPORTANT EXHIBITIONS AND EVENTS:

 

2023 - Performance/Live Painting - Stary Klasztor - Poland, Wroclaw

2023 - Performance/Live Painting - OldSkull Festival - Poland, Warsaw

 

2022 - individual exhibition - D’Alchemy Holistic Gallery - Poland, Warsaw

2021 - group exhibition - The Crypt Gallery London - Great Britain, London     


2021 - XIII Florence Biennale - Fortezza da Basso - Italy, Florence


2021 - Performance/Live Painting - Podwodny Wroclaw Festival - Poland, Wroclaw


2021 - individual exhibition - Buchmühle - Germany, Bergisch Gladbach             

        
2021 - Collector's Art Auction - Masovian Auction House - Poland, Sopot

                
2021 - Performance/Live Painting - Batbecue Festival - Poland, Rogoznica
             

 

2020 - the International Contemporary Art Fair - Luxembourg Art Fair 2020 - Luksemburg


2020 - Collector's Art Auction - Masovian Auction House - Poland, Sopot


2020 - group exhibition - Galería Aragón 232 - Spain, Barcelona


2020 - Collector's Art Auction - Masovian Auction House - Poland, Warsaw

 

2019 - European Contemporary Art Fair - ST-ART - France, Strasbourg

 

2019 - group exhibition - Mazovia Auction House - Poland, Warsaw

 

2019 - individual exhibition - „Absence” - Browar Mieszczanski - Poland, Wroclaw

2019 - group exhibition - Teutsch Gallery - Poland, Warsaw


2019 - group exhibition - Trebacka 4 Gallery - Poland, Warsaw

2019 - Art Fresh Festival - Sheraton Warsaw Hotel - Poland, Warsaw

2018 - individual exhibition - „Clearance” - Browar Mieszczanski - Poland, Wroclaw

2018 - individual exhibition - „Color Field Painting” - Fama - Poland, Wroclaw

2018 - Art Fresh Festival - Sheraton Warsaw Hotel - Poland, Warsaw

2018 - group exhibition - OFF Piotrkowska - Poland, Lodz
 
2017 - individual exhibition -
Kino Nowe Horyzonty by Roman Gutek - Poland, Wroclaw
 
2016 - FORMS / Lodz Design Festival - OFF Piotrkowska Center - Poland, Lodz

2015 - individual exhibition -
Hand Made Po Polsku Gallery - Poland, Wroclaw

2015 - Review of Art - RDF - Poland, Wroclaw

2008 - Festival of Audiovisual Arts "Depresja" - Poland, Ciechocinek

2005 - One Minute Film & Video Festival - Switzerland, Aarau

2005 - concert visualizations - Bezsennosc Pub - Poland, Wroclaw

2004 - individual photo exhibition - Szewska Pub - Poland, Wroclaw

2004 - concert visualizations - BWA yard - Poland, Wroclaw

 
PUBLICATIONS:

art magazine - Spotlight Magazine - 23rd Issue/2021 - article "Maja Gajewska"


art magazine - Le Magazine Cdel’Art - 02/2021 - article "Portrait - Maja Gajewska"

interior design magazine - ELLE Decoration 05/2019 - article "Perfect harmony”


interior design magazine - Dobre Wnetrze 2019/04 - article "A wish concert”

interior design magazine - Czas na Wnetrze 2019/02 - article "Wall dossier”

interior design magazine - Cztery Katy 2017/07 - article "A new way of life”

interior design magazine - ELLE Decoration - 2/2017 - article "On the way with Art”

interior design magazine - ELLE Decoration - article "The interior of the week”

interior design magazine - Cztery Katy 2017/04 - article "For love of the mountains”

interior design magazine - Wlasny Dom 2017/01 z konceptem - article "Beauty at home”

design album - Homebook Design 2015 - interior design NA NO WO Architekci

interior design magazine - M jak Mieszkanie 12(191) 2015 - article "Fulfilling dreams”

blog dedicated to minimalism - SIMPLICITE.PL - article "Where to buy black and white paintings, posters, graphics?"


COLLECTIONS:

Internationally private collections: Austria, Belgium, Philippines, France, Spain, Canada, Germany, Poland, Sweden, United Kingdom.

PL

ESP

FR

PL

bio pl


Maja Gajewska - ur. w 1982 r. w Łodzi, absolwentka wrocławskiej ASP (2001-2006), obroniła tytuł magistra na wydziale Grafiki (2006). Zdobywczyni srebrnego medalu „Lorenzo il Magnifico” w kategorii mixed media za pracę „Polki - Polskie Jaskółki” podczas XIII Biennale we Florencji 2021.

Artystka tworzy w obrębie malarstwa olejnego, instalacji przestrzennej, grafiki i rysunku. Jej malarstwo cechuje poszukiwanie nowych form, linii i plam barwnych. Odrzuca figuratywność na rzecz wewnętrznej konstrukcji i ekspresji. Obrazy olejne powstają ze zderzenia kolorów, kształtów i linii. Duże znaczenie ma również sama struktura i gęstość farby. Artystka ma swoją sprawdzoną technikę, używa głównie szpachli, a do dopełnienia i finalnych akcentów stosuje pędzel z miękkiego włosia. Idąc za stwierdzeniem M. Rothki: „Jeśli warto jakąś rzecz zrobić raz, warto ją powtórzyć jeszcze i jeszcze raz, wszechstronnie ją zbadać, wypróbować i doświadczyć, tak aby zmusić publiczność do spojrzenia na nią.”, artystka wielokrotnie wraca do tych samych tematów, odkrywając w dobrze znanym kolorze i plamie barwnej nowe aspekty.

W przypadku grafik, widoczne jest minimalistyczne podejście do formy i koloru. Większość prac przedstawia relacje międzyludzkie w oszczędnym i nieco enigmatycznym stylu. W wielu z nich możemy odnaleźć inspiracje kształtami zaobserwowanymi w naturze. Unikalna kreska w grafikach została dostrzeżona przez pracownie architektoniczne oraz projektantów wnętrz.

Artystka współpracuje z galeriami sztuki oraz portalami artystycznymi. Jej prace pojawiają się także przy okazji wielu wydarzeń kulturalnych, jak targi sztuki („Formy” w ramach Łódź Design Festival, przegląd sztuki Art Fresh Festival w Warszawie), czy wystawy indywidualne. Podejmuje współpracę z projektantami wnętrz i pracowniami architektonicznymi. Jej prace znajdują się w kolekcjach prywatnych m.in. w  Austrii, Belgii, Francji, Hiszpanii, Kanadzie, Szwecji, Wielkiej Brytanii.


WAŻNIEJSZE WYSTAWY I WYDARZENIA:

2023 - Performance/Live Painting - Stary Klasztor - Wroclaw

2023 - Performance/Live Painting - OldSkull Festival - Warszawa

 

2022 - individual exhibition - D’Alchemy Holistic Gallery - Warszawa

2021 - wystawa zbiorowa - The Crypt Gallery London - Wielka Brytania, Londyn 

    
2021 - XIII Florence Biennale - Fortezza da Basso - Włochy, Florencja


2021 - Performance/Live Painting - Podwodny Wrocław - Wrocław  


2021 - wystawa indywidualna - Buchmühle - Niemcy, Bergisch Gladbach

                   
2021 - Kolekcjonerska Aukcja Sztuki - Mazowiecki Dom Aukcyjny - Sopot

        
2021 - Performance/Live Painting - Batbecue Festival - Rogoznica         

    

2020 - the International Contemporary Art Fair - Luxembourg Art Fair 2020 - Luksemburg


2020 - Kolekcjonerska Aukcja Sztuki - Mazowiecki Dom Aukcyjny - Sopot


2020 - wystawa zbiorowa - Galería Aragón 232 - Hiszpania, Barcelona


2020 - Kolekcjonerska Aukcja Sztuki - Mazowiecki Dom Aukcyjny - Warszawa

2019 - European Contemporary Art Fair - ST-ART - Strasbourg, Francja

2019 - wystawa zbiorowa - Mazowiecki Dom Aukcyjny - Warszawa

 

2019 - wystawa indywidualna - „Nieobecność” - Browar Mieszczański / Podwodny Wrocław - Wrocław

2019 - wystawa zbiorowa - Teutsch Gallery - Warszawa

 

2019 - wystawa zbiorowa - Galeria Trębacka 4 - Warszawa

2019 - Art Fresh Festival - Sheraton Warsaw Hotel - Warszawa

2018 - wystawa indywidualna - „Prześwit” - Browar Mieszczański / Podwodny Wrocław - Wrocław

2018 - wystawa indywidualna - „Malarstwo barwnych płaszczyzn” - Fama - Wrocław

2018 - Art Fresh Festival - Sheraton Warsaw Hotel - Warszawa

2018 - wystawa zbiorowa - OFF Piotrkowska - Łódź
 
2017 - wystawa indywidualna - Kino Nowe Horyzonty - Wrocław
 
2016 - FORMY / Łódź Design Festival - OFF Piotrkowska - Łódź

2015 - wystawa indywidualna - Galeria Hand Made Po Polsku - Wrocław

2015 - przegląd sztuki - RDF - Wrocław

2008 - Festiwal Sztuk Audiowizualnych „Depresja” - Ciechocinek

2008 - wizualizacje koncertowe - Browar Mieszczański / Podwodny Wrocław - Wrocław

2005 - One Minute Film & Video Festival - Aarau, Szwajcaria

2005 - wizualizacje koncertowe - Bezsenność Pub - Wrocław

2004 - indywidualna wystawa fotograficzna - Szewska Pub - Wrocław

2004 - wizualizacje koncertowe - dziedziniec BWA - WrocławPUBLIKACJE PRASOWE:

 

Spotlight Magazine - 23rd Issue/2021 - magazyn o sztuce - artykuł „Maja Gajewska”


Le Magazine Cdel’Art - 02/2021 - magazyn o sztuce - artykuł „Portrait - Maja Gajewska”

 

ELLE Decoration 05/2019 - artykuł "Idealna harmonia”

Dobre Wnętrze 2019/04 - artykuł "Koncert życzeń”

Czas na Wnętrze 2019/02 - artykuł "Dossier ściany”

 

Cztery Kąty 2017/07 - artykuł "Nowa droga życia”

ELLE Decoration - 2/2017 - artykuł "Po Drodze ze Sztuką”

ELLE Decoration - artykuł "Wnętrze tygodnia”

Cztery Kąty 2017/04 - artykuł "Z miłości do gór”

Własny Dom 2017/01 z konceptem - artykuł "Piękno w domu”

Homebook Design 2015 - projekt wnętrza NA NO WO Architekci

M jak Mieszkanie 12(191) 2015 - artykuł "Spełnienie marzeń”

blog SIMPLICITE.PL - "Gdzie kupić czarno-białe obrazy, plakaty, grafiki?"


KOLEKCJE:
Prace w kolekcjach prywatnych: Austria, Belgia, Filipiny, Francja, Hiszpania, Kanada, Niemcy, Polska,Szwecja, Wielka Brytania.

ESP

bio esp

Maja Gajewska - la artista nacida en 1982 en Lodz (Polonia), graduada de la Academia de Bellas Artes de Wroclaw (2001-2006). Máster defendido en la Facultad de Artes Gráficas (2006). Ganadora de la medalla de plata "Lorenzo il Magnifico" en la categoría de técnica mixta por la obra "Polish Women - Polish Swallows" durante la 13ª Bienal de Florencia 2021.

Crea en el área de la pintura al óleo, instalación espacial, gráfica y dibujo. Su pintura se caracteriza por la búsqueda de nuevas formas, líneas y manchas coloridas. Ella rechaza el arte figurativo por la estructura interna y la expresión. Las pinturas al óleo surgen de la fusión de colores, formas y líneas. La estructura también es muy importante. La artista tiene su técnica demostrada. Utiliza principalmente una espátula, y para completar y para los toques finales, utiliza un pincel de pelo suave. Siguiendo a M. Rothko: "Si vale la pena hacer algo una vez, vale la pena repetirlo una y otra vez, explorarlo de manera integral, probarlo y experimentarlo, para forzar a la audiencia a que lo vea", la artista vuelve a los mismos temas, descubriendo nuevos aspectos en un conocido color y en una mancha de color.

Sus gráficos muestran un acercamiento minimalista a la forma y al color. La mayoría de las obras presentan relaciones interpersonales en un estilo nada presuntuoso y enigmático. En muchos de los gráficos podemos encontrar la inspiración en las formas observadas en la naturaleza. Los estudios de arquitectura y los diseñadores de interiores apreciaron su línea singular en los gráficos.


La artista colabora con las galerías de arte y los portales artísticos. Sus trabajos también aparecen en
muchos eventos culturales, como ("Forms" Lodz Design Festival, Art Fresh Festival en Varsovia) o exposiciones individuales. Colabora con los diseñadores de interiores y estudios de arquitectura. Sus obras se pueden encontrar en las colecciones privadas, incluso en Austria, Bélgica, Francia, España, Canadá, Suecia y Gran Bretaña.

EXPOSICIONES Y EVENTOS MÁS IMPORTANTES:

2023 - Actuación/Pintura en vivo - Stary Klasztor - Polonia, Wroclaw

2023 - Actuación/Pintura en vivo - OldSkull Festival - Polonia, Varsovia

 

2022 - exposición individual - D’Alchemy Holistic Gallery - Polonia, Varsovia

2021 - exposición colectiva - The Crypt Gallery London - Gran Bretaña, Londres    


2021 - XIII Florence Biennale - Fortezza da Basso - Italia, Florencia


2021 - Actuación/Pintura en vivo - Podwodny Wroclaw Festival - Polonia, Varsovia


2021 - exposición individual - Buchmühle - Alemania, Bergisch Gladbach             

        
2021 - Collector's Art Auction - Masovian Auction House - Polonia, Sopot

                
2021 - Actuación/Pintura en vivo - Batbecue Festival - Polonia, Rogoznica
             

2020 - Feria Internacional de Arte Contemporáneo - Feria de Arte de Luxemburgo 2020 - Luksemburg


2020 - Subasta de arte contemporáneo - Casa de Subastas Mazovia - Polonia, Sopot


2020 - exposición colectiva - Galería Aragón 232 - España, Barcelona


2020 - Subasta de arte contemporáneo - Casa de Subastas Mazovia - Polonia, Varsovia

2019 - Feria Europea de Arte Contemporáneo - ST-ART - Francia, Strasbourg

2019 - exposición colectiva - Casa de Subastas Mazovia - Polonia, Varsovia

 

2019 - exposición individual - „Ausencia” - Browar Mieszczanski - Polonia, Wroclaw

2019 - exposición colectiva - Teutsch Galería - Polonia, Varsovia

2019 - exposición colectiva - Trebacka 4 Galería - Polonia, Varsovia

 

2019 - Art Fresh Festival - Sheraton Warsaw Hotel -Polonia, Varsovia

 

2018 - exposición individual - „La brecha” - Browar Mieszczanski - Polonia, Wroclaw

 

2018 - exposición individual - „Color Field Painting” - Fama - Polonia, Wroclaw

 

2018 - Art Fresh Festival - Sheraton Warsaw Hotel - Polonia, Varsovia

 

2018 - exposición colectiva - OFF Piotrkowska - Polonia, Lodz  

 

2017 - exposición individual - Kino Nowe Horyzonty por Roman Gutek - Polonia, Wroclaw  

 

2016 - FORMS / Lodz Design Festival - OFF Piotrkowska Center - Polonia, Lodz

 

2015 - exposición individual - Hand Made Po Polsku Galería - Polonia, Wroclaw

 

2015 - Revisión de Arte - RDF - Polonia, Wroclaw

 

2008 - Festival de Artes Audiovisuales "Depresja" - Polonia, Ciechocinek

 

2005 - One Minute Film & Video Festival - Suiza, Aarau

 

2005 - visualizaciónes de conciertos - Bezsennosc Pub - Polonia, Wroclaw

 

2004 - exposición fotográfica individual - Szewska Pub - Polonia, Wroclaw

 

2004 - visualizaciónes de conciertos - BWA yard - Polonia, Wroclaw  

 

PUBLICACIONES:

 

revista de diseño de interiores - ELLE Decoración 05/2019 - article "Armonia perfecta”

revista de diseño de interiores - Dobre Wnetrze 2019/04 - artículo "Un concierto de deseos”

 

revista de diseño de interiores - Czas na Wnetrze 2019/02 - artículo "Dossier mural”

 

revista de diseño de interiores - Cztery Katy 2017/07 - artículo "Una nueva forma de vida"

 

revista de diseño de interiores - ELLE Decoración - 2/2017 - artículo "En camino con el arte"

 

revista de diseño de interiores - ELLE Decoración - artículo "El interior de la semana"

 

revista de diseño de interiores - Cztery Katy 2017/04 - artículo "Por amor a las montañas"

 

revista de diseño de interiores - Wlasny Dom 2017/01 z konceptem - artículo "La belleza en casa"

 

álbum de diseño de interiores - Homebook Design 2015 - diseño de interiores NA NO WO Architekci

 

revista de diseño de interiores - M jak Mieszkanie 12 (191) 2015 - artículo "Cumpliendo sueños"

 

blog dedicado al minimalismo - SIMPLICITE.PL - artículo "Dónde comprar cuadros, carteles, gráficos en blanco y negro?"

 

EN COLECCIONES:

Colecciones internacionales privadas: Austria, Bélgica, Filipinas, Francia, España, Canadá, Alemania, Polonia, Suecia, Reino Unido.

FR

bio fr

Maja Gajewska - L'artiste née en 1982 à Lodz (Pologne). Diplômée de l'Académie des Beaux-Arts de Wroclaw (2001-2006). Défense de la maîtrise à la Faculté des Arts Graphiques (2006). Gagnant de la médaille d'argent "Lorenzo il Magnifico" dans la catégorie techniques mixtes pour l'œuvre "Femmes polonaises - Hirondelles polonaises" lors de la 13e Biennale de Florence 2021.

 

Elle crée dans la peinture à l'huile, installation spatiale, les graphiques et le dessin. Sa peinture se caractérise par la recherche des formes nouvelles, lignes et taches colorées. Elle rejette la figurativité pour la structure interne et l'expression. Les peintures à l'huile proviennent de la fusion des couleurs, des formes et des lignes. La structure est également très importante. L'artiste a sa technique bien éprouvée. Elle utilise principalement un couteau à palette et pour compléter ainsi qu' apporter la touche finale utilise un pinceau doux. Selon M. Rothko: "Si cela vaut la peine de faire quelque chose une fois, il vaut la peine de le répéter encore et encore, de l'explorer en profondeur, de l'essayer et de le vivre afin de forcer le public à le regarder.", L'artiste à plusieurs reprises revient aux mêmes thèmes, découvrant de nouveaux aspects d' une tache de couleurs et des couleurs bien connues.

Les graphiques montrent une approche minimaliste de la forme et de la couleur. La plupart des œuvres présentent des relations interpersonnelles dans un style énigmatique et sans prétention. Dans beaucoup d'entre elles, nous pouvons trouver de l'inspiration par des formes observées dans la nature. Une ligne graphique unique a été remarquée par les studios d’architecture et les architectes d'intérieur.

L'artiste coopère avec des galeries d'art et des portails artistiques. Ses œuvres sont exposées également dans de nombreux événements culturels, tels que ("Forms" Lodz Design Festival, Art Fresh Festival à Varsovie) ou des expositions individuelles. Elle collabore avec des architectes d'intérieur et des cabinets d'architectes. Ses œuvres font partie des collections privées, et notamment celles en Autriche, en Belgique, en France, en Espagne, au Canada, en Suède et en Grande-Bretagne.

EXPOSITIONS ET EVENEMENTS LES PLUS IMPORTANTS:

2023 - Performance/peinture en direct - Stary Klasztor - Poland, Wroclaw

2023 - Performance/peinture en direct - OldSkull Festival - Pologne, Varsovie

 

2022 - individual exhibition - D’Alchemy Holistic Gallery - Pologne, Wroclaw

2021 - group exhibition - The Crypt Gallery London - Great Britain, London     


2021 - XIII Florence Biennale - Fortezza da Basso - Italy, Florence


2021 - Performance/peinture en direct - Podwodny Wroclaw Festival - Pologne, Wroclaw


2021 - individual exhibition - Buchmühle - Germany, Bergisch Gladbach             

        
2021 - Collector's Art Auction - Masovian Auction House - P
ologne, Sopot

                
2021 - Performance/peinture en direct - Batbecue Festival - P
ologne, Rogoznica             

2020 - Foire Internationale d'art Contemporain - Luxembourg Art Fair 2020 - Luksemburg


2020 - ventes d'art contemporain - Maison de la vente aux enchères Mazovie - Pologne, Sopot


2020 - exposition collective - Galerie Aragón 232 - Espagne, Barcelone


2020 - ventes d'art contemporain - Maison de la vente aux enchères Mazovie - Pologne, Varsovie

2019 - European Contemporary Art Fair - ST-ART - France, Strasbourg

2019 - exposition collective - Maison de la vente aux enchères Mazovie - Pologne, Varsovie

 

2019 - exposition individuelle - "Absence" - Browar Mieszczanski - Pologne, Wroclaw

2019 - exposition collective - Teutsch Galerie - Pologne, Varsovie

2019 - exposition collective - Trebacka 4 Galerie - Pologne, Varsovie

 

2019 - Art Fresh Festival - Sheraton Warsaw Hotel - Pologne, Varsovie

 

2018 - exposition individuelle - "La trouée" - Browar Mieszczanski - Pologne, Wroclaw

 

2018 - exposition individuelle - "Color Field Painting" - Fama - Pologne, Wroclaw

 

2018 - Art Fresh Festival - Sheraton Warsaw Hotel - Pologne, Varsovie

 

2018 - exposition collective - OFF Piotrkowska - Pologne, Lodz  

 

2017 - exposition individuelle - Kino Nowe Horyzonty par Roman Gutek - Pologne, Wroclaw  

 

2016 - FORMES / Festival du Design de Lodz - Centre Piotrkowska - Pologne, Lodz

 

2015 - exposition individuelle - Hand Made Po Polsku Galerie - Pologne, Wroclaw

 

2015 - Revue d'Art - RDF - Pologne, Wroclaw

 

2008 - Festival des Arts Audiovisuels "Depresja" - Pologne, Ciechocinek

 

2005 - Festival du Film - One Minute Film & Video Festival - Suisse, Aarau

 

2005 - visualisations de concerts - Bezsennosc Pub - Pologne, Wroclaw

 

2004 - exposition de photos individuelles - Szewska Pub - Pologne, Wroclaw

 

2004 - visualisations de concerts - Chantier BWA - Pologne, Wroclaw  

 

PUBLICATIONS:

magazine de design d'intérieur - ELLE Décoration 05/2019 - article "Parfaite harmonie”

 

magazine de design d'intérieur - Dobre Wnetrze 2019/04 - article "Un concert de voeux”

 

magazine de design d'intérieur - Czas na Wnetrze 2019/02 - article "Wall dossier”

magazine de design d'intérieur - Cztery Katy 2017/07 - article "Un nouveau mode de vie"

 

magazine de design d'intérieur - ELLE Décoration - 2/2017 - article "En route avec Art"

 

magazine de design d'intérieur - ELLE Décoration - article "L'intérieur de la semaine"

 

magazine de design d'intérieur - Cztery Katy 2017/04 - article "Pour l'amour de la montagne"

 

magazine de design d'intérieur - Wlasny Dom 2017/01 z konceptem - article "La beauté à la maison"

 

album de conception intérieur - Homebook Design 2015 - design d'intérieur NA NO WO Architekci

 

magazine d'aménagement intérieur - M jak Mieszkanie 12 (191) 2015 - article "Réaliser ses rêves"

 

blog consacré au minimalisme - SIMPLICITE.PL - article "Où acheter des peintures, des affiches, des graphiques en noir et blanc?"

 

COLLECTIONS:

Collections privées internationalles: Autriche, Belgique, Philippines, France, Espagne, Canada, Allemagne, Pologne, Suède, Royaume-Uni.

Thanks for submitting!

UP

bottom of page